Logistika

Prvi distributivni centar u Sr. Karlovcima 2006
Drugi distributivni centar u Novom Sadu 2008
Treći distributivni centar u Vrbasu 2011
Četvrti distributivni centar u Novom Sadu 2016
Peti distributivni centar u Pančevu 2017
Fabrika za proizvodnju đubriva HIP-Azotara, Pančevo 2021

Ukupna površina u vlasništvu oko 95 Ha, od kojih:

130 hilj.m2 zatvorenog skladišnog prostora
200 hilj.m2 otvorenog skladišnog prostora
500 hilj.m2 proizvodnog prostora
120 hilj.m2 saobraćajnica i transportnih puteva

Društvo od značajnije opreme/infrastrukture vezane za opremu poseduje:

Silosne kapacitete od 35 hilj.tona na bazi kukuruza.
Prugu u dužini od 10 km u Pančevu.

Centralni magacin u Novom Sadu, Privrednikova 6

Prvi distributivni centar u Sr. Karlovcima 2006
Drugi distributivni centar u Novom Sadu 2008
Treći distributivni centar u Vrbasu 2011
Četvrti distributivni centar u Novom Sadu 2016
Peti distributivni centar u Pančevu 2017
Fabrika za proizvodnju đubriva HIP-Azotara, Pančevo 2021

Ukupna površina u vlasništvu oko 95 Ha, od kojih:

130 hilj.m2 zatvorenog skladišnog prostora
200 hilj.m2 otvorenog skladišnog prostora
500 hilj.m2 proizvodnog prostora
120 hilj.m2 saobraćajnica i transportnih puteva

Društvo od značajnije opreme/infrastrukture vezane za opremu poseduje:

Silosne kapacitete od 35 hilj.tona na bazi kukuruza.
Prugu u dužini od 10 km u Pančevu.

Magacin u Novom Sadu, Ribarska 3, na obali Dunava

10.400m2 zatvorenog skladišnog prostora
16.300m2 otvorenog skladišnog prostora
Nalazi se na strateškoj lokaciji kanala Dunav-Tisa-Dunav
Kapacitet skladištenja oko 100.000tona

Magacin u Pančevu, Prvomajska 10

57.000m2 zatvorenog skladišnog prostora
6.100m2 nadstrešnicom natkrivenog prostora
34.000m2 otvorenog skladišnog prostora
1.400m2 kancelarijskog prostora,sa prostorom za rekreaciju zaposlenih
Dnevna norma utovara:3.000t
U sklopu magacina je izgrađen i silos koji ima kapacitet skladištenja i do 20.000t žitarica
Ovo je centralni logistički centar kompanije gde su moguće i najzahtevnije manipulacije robom
25 hektara industrijskog zemljišta pored nove obilaznice Beograda
Auto-put povezuje Pančevo sa svim državama ex Jugoslavije, sa EU i Turskom
Najveće je skladište u Srbiji

Magacin u Sremskim Karlovcima, Stražilovo bb

1.000m2 zatvorenog skladišnog prostora
2.000m2 otvorenog skladišnog prostora
Nalazi se na obali reke Dunav pored železnice Novi Sad-Atina

Magacin u Vrbasu Kulski put bb - blizu ranžirne stanice Vrbas

7.800m2 zatvorenog magacinskog prostora
16.500m2 otvorenog skladišnog prostora

Kontaktirajte nas ukoliko imate pitanje ili sugestiju

Kontaktirajte nas ukoliko imate pitanje ili sugestiju